Rive Juridiska Byrå AB

1 lediga jobb

RiVe Juridiska Byrå är en av landets ledande arbetsrättsbyråer såväl som specialistbyrå inom vägtransporträttens område. Byrån handlägger årligen ett mycket stort antal arbetsrättsärenden för våra arbetsrättsklienter samt företräder och utbildar de flesta av landets störste transportföretag i frågor kring kör och vilotidslagstiftning samt sanktionsavgifter på vägtransportområdet. Byråns sakkunniga jurister biträder även regelbundet vissa branschorganisationer tillhörande Svenskt näringsliv gentemot EU kommissionen, Regeringskansliet och Transportstyrelsen. Som kombinerad arbetsrättsbyrå och specialistbyrå arbetar vi med en helt självutvecklad metodik, djup juridisk kunskap, avancerad branschkännedom samt målinriktad och verklighetsanpassad klientservice. Allt i syfte att tillvarata våra klienters intressen och eventuell rätt.

Juridiska byråers verksamhet m.m.

   10-19

Borlänge

Publicerad: 13 november
9 dagar kvar