Högskolan Dalarna

18 lediga jobb

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som bland annat styrs av högskolelagen och högskoleförordningen. Vår vision lyder: Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

Universitets- eller högskoleutbildning

   500-999

Här finns vi